სკოლაში ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტები
  • განცხადება
  • დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  • ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ
  • მშობელთა პირადობის მოწმობების ასლები
  • ორი ფოტო-სურათი 3×4
  • სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ან მისი ტერიტორიული სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტი,რომლითაც დასტურდება საქართველოს მოქალაქეობის,საქართველოში ბინადრობის ნებართვის,ან ბინადრობის მოწმობის მქონე მოსწავლისათვის პირადი ნომრის მინიჭება
ელექტრონული ჟურნალი


2016-2017 სასწ.წლის კალენდარი

სკოლა ,,ათინათში' ახალი სასწ.წელი დაიწყება 2016 წლის 12 სექტემბერს და დასრულდება 2017 წლის 16 ივნისს

სრულად
ძვირფასო მშობლებო

უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ 2015-2016  სასწავლო წლის დამთავრებას და გაცნობებთ, რომ სკოლა ,,ათინათში' სასწავლო წელი განახლდება 2016 წლის 12 სექტემბერს. 

 

სრულად
სკოლის წარმატებული მოსწავლეები