სკოლაში ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტები
  • განცხადება
  • დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  • ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ
  • მშობელთა პირადობის მოწმობების ასლები
  • ორი ფოტო-სურათი 3×4
  • სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ან მისი ტერიტორიული სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტი,რომლითაც დასტურდება საქართველოს მოქალაქეობის,საქართველოში ბინადრობის ნებართვის,ან ბინადრობის მოწმობის მქონე მოსწავლისათვის პირადი ნომრის მინიჭება
ელექტრონული ჟურნალი
2021 / 2022 სასწავლო წლის კალენდარი

სკოლა "ათინათში" ახალი სასწ.წელი დაიწყება 2022 წლის 15 სექტემბერს და დასრულდება 2023 წლის 15 ივნისს

სრულად
ძვირფასო მშობლებო

პირველკლასელებო !  გილოცავთ 2021-2022  სასწავლო წლის დამთავრებას და გაცნობებთ, რომ სკოლა "ათინათში" სასწავლო წელი განახლდება 2022 წლის 15 სექტემბერს.

სრულად