პედაგოგთა პროფესიული განვითარება

სკოლა ჩართულია მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში. სკოლაში  შექმნილია  მასწავლებელთა შეფასების ჯგუფი  შემდეგი შემადგენლობით: დირექტორი, დირექტორის  მოადგილე, ფასილიტატორი, კათედრის წარმომადგენლები (სულ 10 პედაგოგი). სკოლის  თითოეულ მასწავლებელს შევსებული აქვს თვითშეფასების კითხვარი და შემუშავებული აქვს სამოქმედო გეგმა. 

სკოლის ადამიანური რესურსი

სკოლას ხელმძღვანელობს დირექტორი. სასწავლო და აღმზრდელობით პროცესზე პასუხისმგებლობებს ინაწილებენ დირექტორის  მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში და დაწყებითი საფეხურის მენეჯერი..

სკოლამ წარმატებული მუშაობისთვის შეარჩია ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის შესაბამისი ადამიანური რესურსი: 30 მასწავლებელი (მათ შორის 3 - დოქტორი, 23 - მაგისტრი ან მაგისტრთან გათანაბრებული) სულ 8-უფროსი მასწავლებელი და 22 პრაქტიკოს მასწავლებელი. ფსიქოლოგი, ექთანი, ბიბლიოთეკარი, 1 დამლაგებელი და ა.შ. (სულ 43 თანამშრომელი). თითოეული თანამშრომელი შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას. ყოველ მათგანთან დადებულია შრომითი ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

სკოლის სტრუქტურა

სკოლის სტრუქტურა

ღონისძიება სასტუმრო ,,რედისონში"

ჩინეთის სახალხო  რესპუბლიკის 66-ე წლის იუბილესთან დაკავშირებით გაიმართა საზეიმო ღონისძიება სატუმრო ,,რედისონში". აღნიშნულ ღონისძიებაზე მიწვეული იყვნენ სკოლა ,,ათინათის" წარმომადგენლები

2015-2016 სასწავლო წლის დასაწყისი

სკოლა ,,ათინათი' გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას

ელექტრონული ჟურნალი
2021 / 2022 სასწავლო წლის კალენდარი

სკოლა "ათინათში" ახალი სასწ.წელი დაიწყება 2022 წლის 15 სექტემბერს და დასრულდება 2023 წლის 15 ივნისს

სრულად
ძვირფასო მშობლებო

პირველკლასელებო !  გილოცავთ 2021-2022  სასწავლო წლის დამთავრებას და გაცნობებთ, რომ სკოლა "ათინათში" სასწავლო წელი განახლდება 2022 წლის 15 სექტემბერს.

სრულად
1 ... 4 5