ვენდისში

VI კლასი იმყოფებოდა ვენდისის  საწარმოში და მონაწილეობა მიიღო მისი პროდუქციის დამზადებაში

სასწავლო ექსკურსია

XI კლასის მოსწავლეები მიმდინარე სასწავლო წლის 1 ოქტომბერს იმყოფებოდნენ  სასწავლო ექსკურსიაზე სამცხე-ჯავახეთში

ლაშქრობა

სკოლის დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა ლაშქრობა ლისის ტბაზე

მილოცვა

სკოლა ,,ათინათის' დირექცია და პედაგოგიური კოლექტივი ულოცავს 2015-2016 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულებს სტუდენტობას!

ექსკურსია

VI კლასი იმყოფებოდა ექსკურსიაზე წილკანში

ექსკურსია

X კლასი იმყოფებოდა ექსკურსიაზე გერგეთი-დარიალის ხეობაში

გასვვლითი გაკვეთილი

VI კლასში ჩაატარდა გასვლითი გაკვეთილი ქართულ ენაში თემაზე ,,ილიას შემოქმედება"

 
 
 
პედაგოგთა გადამზადების ტრენინგი

მიმდინარე სასწავლო წლის მაისში ჩატარდა პედაგოგთა გადამზადების ტრენინგი

სკოლის მისია

სკოლის მისიაა-ემსახუროს სასკოლო განათლების სახელმწიფო მიზანს. განათლების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების შესაბამისად განახორციელოს დაწყებითი, საბაზო და საშუალო ზოგადი განათლების საფეხურები. შესაბამისად მოსწავლეებს მისცეს ზოგადი განათლების ცოდნის საფუძვლები. აღზარდოს ფიზიკურად ჯანმრთელი, მაღალზნეობრივი, კრიტიკულად მოაზროვნე, შრომისმოყვარე და პატრიოტი მამულიშვილები, რომლებიც თავიანთ წვლილს შეიტანენ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში, ექნებათ, როგორც საკუთარი, ისე უცხო კულტურული გარემოს თვითმყოფადობის განცდა. შესთავაზოს მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ძირითადი და დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურება. ძირითადი აქცენტი გააკეთოს უცხოური ენის (ინგლისური) სწავლებაზე. I-VIII კლასებში იმუშაოს გახანგრძლივებული დღის რეჟიმით. საგანმანთლებლო პროცესის ძირითადი ფიგურა იყოს მოსწავლე და თითოეულ საგანში მიღწეული შედეგი.

სკოლის მიზანი და ამოცანები

  სკოლის მიზანია:

  1. მოსწავლეთა მიერ თითოეულ აკადემიურ საგანში ცოდნის მიღება, უნარების განვითარება, ეთიკის ძირითადი ნორმების გაცნობა, პიროვნული ფასეულობების სისტემის განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო სფეროში არსებული სტანდარტების შესაბამისად;
  2. თითოეული მოსწავლის სტიმულირება სოციალური ჩართულობისა და ეფექტური კომუნიკაციის კუთხით;
  3. მოსწავლეთათვის ცოდნის მიცემა და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება.

 

       სკოლის ამოცანებია:

  1. საიმედო, კეთილგანწყობილი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, რაც თითოეულ მოსწავლეს დაეხმარება სკოლაში საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად განვითარებასა და გამოვლენაში;
  2. თითოეული ბავშვის მონდომებისა და შემოქმედებითი აქტივობის წახალისება;
  3. მოსწავლეებში დამოუკიდებელი და ჯგუფური მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
  4. აქტიური მენტალობისა და კრიტიკული აზროვნების სტიმულირება;
  5. მომავალ თაობაში საზოგადოებრივი თვითშეგნებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

 

ელექტრონული ჟურნალი


2016-2017 სასწ.წლის კალენდარი

სკოლა ,,ათინათში' ახალი სასწ.წელი დაიწყება 2016 წლის 12 სექტემბერს და დასრულდება 2017 წლის 16 ივნისს

სრულად
ძვირფასო მშობლებო

უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ 2015-2016  სასწავლო წლის დამთავრებას და გაცნობებთ, რომ სკოლა ,,ათინათში' სასწავლო წელი განახლდება 2016 წლის 12 სექტემბერს. 

 

სრულად
სკოლის წარმატებული მოსწავლეები
1 2 3